Siden 2010 har våre unge talenter hjulpet private bedrifter og offentlige myndigheter med effektivisering og digitalisering av arbeidsganger og prosesser.

Historien

For Jonas Vognsen og Morten Astrup Christensen varte det bare en sommer i 2009 som studerende på Harvard University å innse en mangel i utdanningssektoren og IT-bransjen i Danmark. Amerikanerne er nemlig bedre til en veldig viktig disiplin innen kompetanseutvikling av studerende - den tette relasjonen til og tillit fra næringslivet. En disiplin som danske IT-virksomheter og utdanningsinstitusjoner ennå ikke hadde favnet.

Etter oppholdet på Harvard University oppdaget de to studerende på Aarhus School of Business, at mange dyktige IT-studerende gikk rundt på universitetene med stor pasjon og mot på å utfordre seg selv, men uten konkrete og praktiske oppgaver, som utfordret de tekniske evnene deres. Samtidig var det en realitet, at mange virksomheter lå inne med mindre utviklingsoppgaver, som over tid var blitt nedprioritert. Et godt match som vi i dag kaller IT Minds - Young Minds - Excellent Solutions.

IT Minds begynte i 2010 i samarbeid med to dyktige IT-studerende på å hjelpe virksomheter med optimering og effektivisering av interne arbeidsganger og prosesser. I dag består teamet av 110 talentfulle medarbeidere innen IT og business, fordelt på kontorer i Aarhus og København. Vi har siden starten arbeidet med noen av landets største bedrifter og løst oppgaver innen blant annet web-applikasjoner, databaser, integrasjon og mobilapplikasjoner.

Siden starten har det heldigvis bare gått en vei; og det er fram. I 2014 nådde vi en størrelse, der det var naturlig å stoppe opp og overveie, hvordan veksten kunne fortsette. Vi ville stadig fungere som en liten, fleksibel bedrift med tett kontakt til både studiemiljøet og virksomheter, men ville samtidig også gjerne utbre konseptet enda mer - både nasjonalt og internasjonalt.

Her var EG og IT Minds en fin match, og etter en grundig dialog gikk EG i juli 2014 inn som eiere.

At vi nå er en del av EG-konsernet får ikke noen operasjonell betydning. Avtalen med EG innebærer et armslengde-prinsipp, hvor IT Minds fortsetter med samme konsept, lokasjoner, brand og ledelse som inntil nå. Kundebasen til IT Minds vil også fremadrettet bestå av både EG og andre virksomheter i IT-bransjen samt av bedrifter med egne IT-avdelinger.

IT Minds får med EG tilført erfaringer og ressurser, som gjør oss bedre til fortsatt vekst både i Danmark og i utlandet, samtidig med at vi kan styrke den forretningen, vi allerede har.


 

Konseptet

Et utviklingshus i mer enn en forstand. 
 

Vi arbeider på intelligent utvikling av IT løsninger basert på enighet og dialog med kunden. I tett internt samarbeid sammensetter vi teams til den enkelte jobben, slik at den nødvendige kompetansen til utvikling av løsningen er inkludert.

Intelligent IT handler i høy grad om samarbeide og deling av erfaring og kompetanse. Vi arbeider derfor etter den holistiske tankegangen om at 1+1+1=4. Dette kaller vi ITM Team modellen. ITM Team betyr, at vi kan levere unge talenter i teams, som tilsammen gir 37 timer eller mer i uken. Det tette samarbeidet og kompetanseutvekslingen i teamet skaper en forhøyet synergi på bakgrunn av sammensetningen av tekniske ferdigheter, som styrker den ferdige løsningen for kunden.

Vi vet, at økt faglig og personlig utvikling skapes på bakgrunn av praktisk erfaring og tillit. Denne utviklingen skaper vi ved å la konsulentene våre ta ansvar på IT-prosjekter, for på dennemåten å sørge for at de utnytter deres fulle potensiale. Derfor arbeider alle konsulentene våre i tett samarbeid med prosjektlederen og kunden for å skape det beste resultatet.
 

It’s all about attitude.
Hos IT Minds har vi en tydelig attityde. Vi vil konstant bli bedre. Derfor søker vi de dyktigste talenter fra landets universiteter, hvor fellesnevneren er pasjon og mot på å utfordre seg selv og hverandre.