IT Minds har udviklet en digital løsning på vores velkomstpakke til nye borgere. Deres særdeles kompetente unge konsulenter har arbejdet innovativt og er gået dedikerede til opgaven, som har sparet os for meget administrativt papirarbejde. Den digitale løsning på velkomstpakken opfylder alle de ønsker vi havde, og IT Minds har gennem hele forløbet været både fleksible og imødekommende.

Henriette Juul Riishøj, Konsulent, 
Odense Kommune Forretningsudvikling

 

IT Minds udvikler webapplikation til Odense Kommune, som digitaliserer velkomstpakker til nye borgere.

 

Odense Kommune er en af de største kommuner i Danmark med knap 200.000 indbyggere. Deres opgaver består blandt andet i at administrere og byde velkommen til de mange nye borgere, som hele tiden flytter til byen. Odense Kommune ønskede at forbedre servicen overfor nytilkomne borgere, men også overfor byens virksomheder og foreninger.

Effektivisering af velkomstinformation

Denne velkomst af nye borgere i Odense Kommune har indtil nu fundet sted via udsendelse af papirmapper med almindelig post. For at effektivisere processen omkring administrationen ville Odense Kommune gerne have digitaliseret disse mapper. Den digitale velkomstpakke er en innovativ og unik mulighed for borgerne, som hurtigt kan føle sig hjemme i byen, og for virksomhederne samt Odense Kommune, som får mulighed for at gøre opmærksom på deres eksistens og tilbud.

Digital velkomstpakke

IT Minds har både designet og konceptudviklet de digitale velkomstpakker og har via scrummøder igennem hele forløbet indgået i et tæt samarbejde med Odense Kommune. Webapplikation er bygget i frameworket ASP.NET MVC4 med responsivt webdesign, hvorfor den kan tilgås via mobil, tablet og PC. Nye borgere får via Digital Post en velkomstmail med henvisning til velkomstpakken, hvorigennem de kan få adgang til de forskellige tilbud og informationer. Applikationen giver Odense Kommune mulighed for at tilgå en historik over bidragsydere, hvem pakken er udsendt til samt statistik over anvendelsen af pakken og tilbuddene. IT Minds udviklede både mock-up og wireframe for løsningen og har gjort brug af deres viden inden for Bootstrap 3, C# og MSSQL databaser.

Technology
ASP.NET MVC4, Bootstrap 3, MSSQL
Contactperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Casetype
Digitalisering