“Ved at source en konsulent gennem IT Minds, som besidder de efterspurgte kompetencer, har vi kunne skabe markant fremdrift i udviklingen af et internt værktøj, som har været ønsket længe.”

Martin Sørensen,
Senior Manager

  

 

I afdelingen Options & Improvements hos Vestas Wind Systems A/S, ønskede man et værktøj til at lave en IO Model over vindmøller, med det formål at samle alle data i én model. Grundet mangel på interne relevante ressourcer, valgte man at source en Senior Software Developer gennem IT Minds.

Et ønske om at samle alle data et sted

Alle relevante data er foreløbigt samlet i adskilte excel ark, som er placeret forskellige steder. Disse excelark strukturerer store mængder data, hvilket gøre det omstændigt at arbejde med. Af den grund har man hos Options & Improvements et ønske om at samle data i én model, der kan bruges som værktøj til at modellere, hvordan alle komponenter i en vindmølle placerer sig i forhold til hinanden.

En sådan samlet model er et værktøj, man har ønsket at udvikle i mange år, men samtidig er det et projekt, som er så stort og kompleks, at det har været udfordrende at finde den rigtige leverancemodel for udviklingen af værktøjet. Man havde tidligere out-sourcet projektet til en anden leverandør, som ikke kom i mål med noget brugbart. Sådan gav det mening at source en konsulent, med de rette kompetencer gennem IT Minds, der fungerer som selvstændig ressource, men som samtidigt arbejder tæt sammen med projektlederen og sidde fysisk hos Vestas.

Én samlet model, som sikrer et gnidningsfrit samarbejde om data

IT Minds’ Senior Software Developer startede med at udvikle forskellige prototyper for at spore sig ind på de forskellige behov og sikrede derved at udviklingen anlagde den optimale retning. På baggrund af erfaringerne med prototyperne udvikles modellen i læsbare JSON-filer, der kan versionstyres af GIT, så flere kan arbejde på modellen samtidigt. Under hele udviklingen, tages der højde for at værktøjet nemt kan videreudvikles, så man senere kan udvide værktøjet yderligere.

Med IT Minds’ sourcede konsulent har Vestas fået en kompetent og ung udvikler, der har den nyeste viden og selvstændigt kan varetage opgaver, som der ellers ikke har været allokeret ressourcer til internt. IT Minds’ konsulent har sådan lagt fundamentet for værktøjet, som Options & Improvements selv kan videreudvikle i en efterfølgende fase. På den måde har Vestas kunne skabe fremdrift i et projekt, som har været undervejs længe, uden at det har betydning for deres egen ressourceallokering, samtidig med at de har en ung og kompetent ressource til at varetage udviklingen.

 

 
Teknologi
C#, WPS, JSON, GIT
Kontaktperson
Danny Lajer (dla@it-minds.dk)
Case type
Sourcing