I forbindelse med et udbud fra KL og Danske Regioner om analyse, udvikling og implementering af et værktøj til tidlig opsporing af sygdomstegn søgte vi en samarbejdspartner til udviklingsdelen. Valget faldt på IT Minds, da vi har benyttet dem tidligere og vidste, de kunne tilføre den fleksibilitet og de kompetencer, vi stod og manglede. Vi har været glade for vores samarbejde og benytter stadig løbende IT Minds på udviklingsprojekter.

Jari Friis Jørgensen,
CEO, Symmetric Consulting
 

Symmetric har brugt IT Minds til at udvikle en applikation, der digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange for medarbejdere i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og landets plejecentre.

 

Fokus på sundhedssektoren

Symmetric Consulting er et konsulentfirma med hovedsæde i København, der arbejder med arbejdsgangsoptimering, evaluering og digitalisering i sundhedssektoren. Det er derfor altafgørende for Symmetric at sikre sammenhæng mellem forandring, teknologi og praksis.

Bedre til at spore tidlige tegn på sygdom
Som et led i Regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fik Symmetric Consulting til opgave at udvikle en applikation til både smartphones og tablets for KL og Danske Regioner. Applikationen skulle fungere som en digitalisering af Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring hos den ældre medicinske patient.

Effektivisering og digitalisering
Efter at have analyseret behovsgrundlaget i tæt samarbejde med KL, finspecificerede Symmetric et opgaveoplæg til en app, der digitaliserer de ellers meget papirtunge arbejdsgange omkring opsporing og opfølgning på specielt ældres sundhedstilstand. Applikationerne er udviklet som tre native applikationer med en lokal SQlite database. Der arbejdes nu på at udvikle en online applikation for alle interesserede kommuner, hvor fokus er på synkronisering mellem devices med en Azure-backend.

Med den nye applikation får medarbejderne mulighed for at se tidligere registreringer, og der skabes dermed et overblik over borgerens udvikling. Arbejdsgangene for medarbejdere i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og landets plejecentre er således både blevet digitaliserede og effektiviserede.