Samarbejdet og processen med IT Minds forløb let og agilt, og der blev løbende tilføjet kompetencer som behovene opstod. Deres forudgående kendskab til KMD’s platform var en fordel og gjorde processen lettere. Under hele projektet lyttede de til vores behov og ønsker til systemet, og vi er yderst tilfredse med løsningen, som har resulteret i reduktion af vores administrationsomkostninger.

Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder Syddjurs Kommune
 

Syddjurs kommune havde brug for en løsning, hvori medarbejderne havde mulighed for digitalt at indberette tjenestekørsel og få tjenestekørslen udbetalt på lønsedlen via snitflade til lønsystemet.

Beregning af afstande

Syddjurs Kommune omfatter tidligere Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde kommuner. Syddjurs Kommune beskæftiger ca. 3.200 fastansatte medarbejdere.

Kommunen ønskede en løsning, som skulle være i stand til at beregne afstande fra bopæl til arbejde samt til andre destinationer i forbindelse med kommunerelateret tjenestekørsel. Derudover skulle det være muligt for ledere at godkende tjenestekørsel samt overdrage rettigheder til en ferieafløser.

Udfordringer

Systemet skulle udvikles til sikkert og effektivt at håndtere data i forbindelse med kørselsindberetning. Derudover krævede løsningen, at en større mængde af brugere kunne benytte og indberette til systemet på samme tid. Løsningen skulle endvidere beregne afstande fra forskellige punkter, hvor bopæl og arbejdsadresse samt mest benyttede adresser er defineret.

Løsningen

I samarbejde med Syddjurs Kommune udviklede IT Minds en .NET webapplikation med en SQL database til at håndtere data. Brugere af applikationen er i stand til at indtaste tjenestekørsel i systemet, som automatisk bliver sendt videre til nærmeste leder for godkendelse. I midten af hver måned bliver data sendt til lønsystemet, så tjenestekørslen automatisk bliver indregnet i medarbejdernes løn. IT Minds udviklede desuden administratorroller, således en ferieafløser kan overtage godkendelsen for lederen. Beregningen af kørslen mellem to destinationer er desuden bygget op ved at slå op i en eksisterende database med adresser. Derved skabes en korrekt beregning afstand på tværs af brugere.

Konsulenterne fra IT Minds benyttede kompetencer indenfor .NET, C#, MVC3 Razor samt SQL.

Webapplikation har effektiviseret og digitaliseret processen omkring registrering og indberetning af tjenestekørsel. De automatiserede funktioner i systemet sikrer desuden, at data bliver sendt og medregnet hver måned og derved giver medarbejderne en korrekt løn.

 

Teknologi
.NET, C#, MVC3 Razor, SQL
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Digitalisering