Solar ønskede et system til lagring og håndtering af rabataftaler indgået med kunder. Solar var kunde hos Courant, hvorfor IT Minds fungerede som underleverandør i udviklingsprocessen af en ny webapplikation for Solar.
Håndtering af rabataftaler

Solar er Danmarks førende grossist indenfor EL, VVS og Ventilation. Virksomheden leverer højkvalitetsprodukter indenfor blandt andet vvs-komponenter,  netværksforbindelser, telekommunikationsudstyr og ventilationssystemer, som alting styres centralt fra det automatiserede centrallager i Vejen.

Courant er et dansk konsulentfirma, der har specialiseret sig i IT-rådgivning og forretningsudvikling. Courant har Solar som kunde og arbejder på flere både større og mindre projekter for virksomheden. I den forbindelse ønskede Courant en samarbejdspartner til at assistere på udviklingen af et nyt projekt for Solar.

Solar indgår tit rabataftaler med deres kunder. Rabatter som Solar senere forsøger at indhente ved de forskellige leverandører. Solar havde derfor brug for et system, som kunne administrere disse aftaler, så man huskede at følge op på dem og indhente rabatterne.

Sparring til planlægning

Courant havde brug for en kompetent underleverandør til udviklingsdelen af projektet. Courant skulle stå for projektledelse og koordination af projektet. Man havde derfor også brug for en sparringspartner i planlægningsforløbet og til valg af platform.

I forbindelse med valg af platform til systemet, skulle mange kriterier tages op til overvejelse. Solar ønskede en budgetvenlig løsning, som var i stand til at håndtere flere brugere og mange forskellige varegrupper. Medarbejderne skulle derudover have besked igennem notifikationer, så man var sikker på, at der blev fulgt op på alle aftaler.

Fra prototype til Windows Applikation

Solar opvejede ved hjælp af IT Minds og Courant fordele og ulemper ved forskellige platforme, herunder SharePoint, Microsoft Access og Windows Applikation. Valget faldt på baggrund af budget og ønsket funktionalitet på Windows Applikation, som skulle skrives i C# med en MSSQL database. Løsningen blev kaldt Solar Tracker.

Før udviklingsprocessen blev sat i gang udviklede IT Minds en prototype af Solar Tracker i Expression Blend for at skabe et bedre overblik over funktioner og arbejdsproces fremadrettet. Efter prototypen blev videreudviklet og godkendt i samarbejde med Courant og Solar, begyndte den egentlige udvikling.

Da Solar Tracker var færdigudviklet blev applikationen lagt op på Solars netværksdrev, idet nogle filer var for store til at kunne blive håndteret direkte i databasen. Herfra er det også muligt for de relevante medarbejdere at tilgå databasen.

Applikationen blev opbygget i WPF med MVVM arkitektur med LINQ til SQL til at tilgå databasen. Desuden brugte IT Minds Galasoft’s open source MVVM framework til at sende notifikationer til de relevante instanser. Til håndtering af e-mails blev det besluttet at benytte en SmtpClient, der understøtter COM objekter, til at læse tekst og vedhæftede filer.

Solar Tracker har gjort Solar i stand til at følge meget effektivt op på rabataftaler med kunder og dermed undgå store omkostninger ved ikke at hente rabatten hos leverandøren.

 

"Vi havde brug for en simpel og effektiv løsning til håndtering af rabataftaler for Solars kunder. IT Minds var hurtige til at visualisere Solar og vores behov og skabte en prototype, igennem hvilken vi kunne fastsætte systemets funktioner. Efter vi på baggrund af prototypen fastsatte det videre forløb, udviklede IT Minds den fuldt funktionelle applikation til implementering i et meget hurtigt agilt forløb. Hele processen forløb aldeles effektiv og professionelt, og både vi og Solar er meget tilfredse med den endelige applikation."

Morten Aaby, Courant

 

"I forbindelse med håndtering af rabataftaler havde vi brug for et system, som sikrede, at vi indhentede de korrekte rabatter hos vores leverandører. IT Minds har i samarbejdet med Courant hurtigt udviklet en prototype, hvorfra vi kunne fastlægge yderligere arbejdsprocesser. Efter prototypen blev godkendt blev det endelige system udviklet, og vi er tilfredse med resultatet, som sparer os en del omkostninger i forbindelse med rabataftaler."

Jan Rohde, Direktør - Forretningsudvikling,

Solar Danmark

Teknologi
C#, MS SQL, WPF MVVM med LINQ, Galasoft SMTP Client
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Forretningsapplikation