IT Minds har evnet at opbygge et simpelt system, som tilgodeser vores medarbejderes behov for hurtigt og struktureret at lagre og genfinde vigtige informationer. Vi har i dag et meget brugervenligt og effektivt system. Vi opfatter IT Minds som en kompetent og professionel samarbejdspartner, som kan bidrage med en innovativ tankegang til løsningen af konkrete IT projekter.

Jan Holm, Økonomichef, Phønix Tag
 

Phønix Tag ønskede et brugervenligt elektronisk billede/dokumentarkiv til indsamling og indeksering af dokumentation af tagdækningsentrepriser i forbindelse med forskellige byggesager.

Baggrunden

Phønix Tag er en kæde af ni selvstændige tagecentre med 250 professionelle tagdækkere. Phønix Tag rådgiver, leverer, monterer og isolerer tage ved såvel private som ved større erhvervsbyggeprojekter.

Phønix Tag ønskede et brugervenligt elektronisk billede/dokumentarkiv til indsamling og indeksering af dokumentation af tagdækningsentrepriser i forbindelse med forskellige byggesager. Phønix Tags forskellige afdelinger besad dokumentation fra enkelte byggepladser, men data blev ikke indsamlet og gemt, da man ikke havde en fælles IT platform til formålet. Dette bevirkede en usikkerhedsfaktor hos Phønix Tag, idet potentielle nedbrud ville resultere i bortkommen dokumentation, hvorfor en løsning skulle findes.

Udfordringer

Phønix Tags selvstændige tagcentre er lokaliseret i hele Danmark. Der har derfor været et ønske om et nemt tilgængeligt system med klare adgangsbegrænsninger og adskillelse pr. juridisk enhed for derved at sikre en succesfuld implementering af det landsdækkende elektroniske billede/dokumentarkiv.

Det elektroniske arkiv skulle endvidere understøtte de selvstændige tagcentres forskelle og divergerende IT-kundskaber. Phønix Tag stillede derfor krav til et brugervenligt og simpelt system, der samtidig tager højde for medarbejdernes behov for hurtigt og struktureret at lagre og genfinde vigtige informationer.

Løsningen

IT Minds har udviklet og implementeret en webapplikation til Phønix Tag på en periode på kun en måned fra den første analyse til den færdige løsning.

Webapplikationen fungerer således, at medarbejdere ved hjælp af få klik kan uploade en stor mængde billeder og andre filer, samtidig med at de bliver knyttet til det korrekte sagsnummer og den korrekte medarbejder. På den måde har man udadtil et simpelt og brugervenligt system, mens der bagved ligger en robust databasearkitektur som sikrer, at alle filer er korrekt indekseret og søgbare på en række forskellige kriterier.

Løsningen er primært baseret på PHP og MySQL, hvilket betyder, at Phønix Tag ikke har løbende licensudgifter relateret til løsningen, og at den kan hostes på såvel Linux- som Windows servere. Det betød, at løsningen kunne integreres i Phønix Tags eksisterende miljø og dermed også blive omfattet af de eksisterende backup- og sikkerhedspolitiker.

 

Teknologi
.NET, C#, PHP, MySQL
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Forretningsapplikation