IT Minds er en ung og inspirerende samarbejdspartner som, I samarbejde med os, har udviklet et system som skaber stor værdi for vores interne arbejdsprocesser.

Anders Lærke Nielsen,
Head of Global Research Business Support
 

 

Hos Global Research i Novo Nordisk A/S så man et behov for et digitalt ressourceallokeringssystem, som kunne lette og understøtte projekt- og linjeledernes arbejde og øge transparensen af fordelingen af FTE ressourcer.

Tung arbejdsgang ved ressourceallokering

Før udviklingen af løsningen, foregik ressourceallokeringsprocessen hos Global Research i et dertil opstillet Excelark, som gik på skift mellem de forskellige interessenter. Man så derfor en værdi i at udvikle en digital løsning, der kunne gøre samarbejdet mere dynamisk, gøre fordelingen af ressourcer mellem afdelinger og divisioner mere transparent samt mindskede risikoen for indtastningsfejl.

Digitalisering af tværgående ressourceallokering

Løsningen for Global Research blev at IT Minds udviklede et system, i form af en webapplikation, til planlægningen og allokering af ressourcer på tværs af både afdelinger og projekter, kaldt GRAS: "Global Research Allocation System". Webapplikationen effektiviserer arbejdsgangene og skaber overblik til nemmere at udregne og allokere de forskellige ressourcer til projekterne. Systemet er differentieret efter de forskellige ledelsesniveauer, og brugerstyring faciliteres gennem Microsoft's Active Directory. Samlet set har udviklingen af webapplikationen ført til en mere effektivt og gnidningsfri allokering af ressourcer.

Et optimalt samarbejde baseret på en agil projektleverance

Udviklingen skete gennem en agil proces med en høj involveringsgrad af projektlederne hos Global Research Business Support. Kombinationen af kundens viden om deres arbejdsgange og IT Minds’ evne til at bruge moderne teknologier til at udfordre disse og skabe nye muligheder gjorde, at der i fællesskab kunne udvikles en optimal løsning. Gennem en iterativ udvikling med pilottestning og indsamling af brugerfeedback har IT Minds siden løbende kunne optimere på systemet.

Med IT Minds har Global Research fået en tæt samarbejdspartner, der bidrager med nytænkning, teknisk sparring og fleksible ressourcer, som kan op- og nedskaleres efter behov. Projektet har ligeledes medvirket til at IT Minds er blevet udvalgt som udviklingspartner på andre projekter hos Novo Nordisk A/S.

Teknologi
C#, ASP.NET, MSSQL server, Angular JS, Active Directory
Kontaktperson
Nicklas Rønning (nro@it-minds.dk)
Case type
Digitalisering