Ved at benytte IT Minds har vi let adgang til kompetente ressourcer, der bidrager positivt til vores projekter, samtidig med at vi sparer en stor administrativ byrde. Vi er rigtig glade for samarbejdet med IT Minds og vil til enhver tid anbefale dem til andre.

Jørgen Staunstrup, Prorektor IT-Universitetet.
 

En lettere proces

Den unikke interaktion mellem de studerende, forskerne og erhvervslivet er af stor betydning for ITUs ledelse, da dette er medvirkende til fagligt set at placere universitetet blandt de førende uddannelsesinstitutioner i Danmark.

De studerende, der skal bistå i forskningsprojekterne, skal tit besidde nogle specifikke kompetencer, og behovet for deres deltagelse er ofte varierende. Dette gør rekrutteringen og administrationen af de studerende, der skal benyttes til projekterne, til en omfattende opgave. Derfor så ITU en fordel i at udarbejde en løsning i samarbejde med IT Minds, der kunne afhjælpe eventuelle problemstillinger forbundet med rekrutteringsprocessen.

Kompetencematch

Eftersom IT Minds specialiserer sig i at rekruttere studerende og dertil lave kompetencematch med virksomheder, var samarbejdet med IT Minds en oplagt mulighed for ITU for at spare en masse administrationstid og ressourcer.

IT Minds fik problemstillingen præsenteret af ITU, hvorefter der blev udarbejdet en rammeaftale samt opbygget en simpel web-formular, hvorigennem forskerne let kunne specificere, hvilke ressourcer de ønskede til rådighed og dertil definere tidsrammen for samarbejdet. Herved slipper ITU for det administrative besvær, samtidig med at forskere, der sidder andre steder end i København, har mulighed for at rekvirere en eller flere studerende til deres projekter, når det passer dem, og ikke kun per telefon i dansk kontortid. Alt i alt er der tale om et samarbejde, der er til glæde for alle involverede parter, og det forventes at fortsætte på ubestemt tid.

 
Teknologi
Diverse
Kontaktperson
Kristian W. Larsen (kristian@it-minds.dk)
Case type
Sourcing