IT Minds har været en særdeles god samarbejdspartner for os. De har til fulde forstået vores udfordringer og udviklet gode løsninger dertil. IT Minds har overtaget projekterne meget tidligt i forløbet, så vi har kunnet koncentrere os om vores daglige arbejde. Løsningerne har effektiviseret vores arbejdsgange betydeligt. IT Minds’ konsulenter er dygtige og fleksible, og vi forventer at benytte os af IT Minds igen i fremtiden. 

Søren Ladefoged
IT- og Digitaliseringschef
Hvidovre Kommune
 

IT Minds har udviklet webapplikationer for Hvidovre kommune, der effektiviserer de to arbejdsgange vedrørende interne madbestillinger og booking af koloniophold for kommunens folkeskoler.


Hvidovre Kommune er med sine lidt over 50.000 borgere en del af Region Hovedstaden. Kommunens vision er at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud til borgerne. For at opnå denne vision er det nødvendigt, at alle kommunes medarbejdere har effektive arbejdsgange så de kan bruge deres tid bedst muligt. 

Tidskrævende manuelt arbejde

Hvidovre Kommune havde brug for hjælp til at digitalisere forskellige arbejdsgange, som i det daglige ikke fungerede optimalt. I forbindelse med booking af koloniophold for folkeskoleelever havde de en besværlig proces med dokumenter, som blev sendt frem og tilbage mellem de involverede parter. Samtidig havde Hvidovre Kommune et system til bestilling af mad ved interne møder, som ikke opfyldte alle deres behov. De havde derfor brug for nye systemer, som kunne optimere og digitalisere arbejdsgangene ved disse forskellige opgaver. 

Digitaliseringsløsning

IT Minds udviklede til begge projekter webapplikationer med et .NET MVC framework. Mange af processerne blev automatiseret, hvilket har medført mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejderne. IT Minds’ konsulenter brugte blandt andet deres erfaringer og kompetencer inden for Bootstrap, Jquery, MSSQL databaser, C# og Javascript. 
Ved begge projekter har IT Minds og Hvidovre Kommune i fællesskab igangsat løsningen, hvorefter IT Minds i resten af processen løftede opgaven selvstændigt med kun enkelte inputs undervejs. Begge løsninger er simple, brugervenlige og sparer medarbejderne tid.

 

Teknologi
.NET, C#, MVC, MSSQL, JavaScript, Bootstrap, Jquery
Kontaktperson
Kristian W. Larsen (kristian@it-minds.dk)
Case type
Digitalisering