IT Minds har været et godt match til vores behov. De har været gode til at gribe stafetten og udvikle et konkret løsningsforslag, som de sidenhen har programmeret og implementeret i samarbejde med vores organisation.
IT Minds har leveret et professionelt stykke arbejde, og vi vil ikke være afskrækket fra at benytte dem igen, hvis et lignende behov skulle opstå.

Ulla Kronborg Mazzoli, Funktionschef Geodatastyrelsen
 

Geodatastyrelsens mål er at “få Danmark til at hænge bedre sammen”. Styrelsen behandler store mængder digitale, geografiske data til gavn for andre offentlige institutioner samt den enkelte borger. Eksempelvis ved at sikre, at vi er forberedte på en eventuel oversvømmelse af kælderrum eller sikre, at ambulancen kommer frem til den position, hvorfra vi ringer med vores mobiltelefon.

Digitalisering af data

Geodatastyrelsen har et administrativt ansvar for at indsamle og afrapportere en række data for den danske stat til brug for EU-direktivet Inspire, som fremmer og støtter en ensartet miljøindsats på tværs af landegrænser. Denne indsamling af data er tidligere blevet gjort via mail, hvilket både er svært at overskue, tager længere tid og dertil medfører risikoen for at kompromittere datakvaliteten. Geodatastyrelsen ønskede derfor at spare tid og sikre kvaliteten ved at digitalisere denne proces. Geodatastyrelsen havde selv udtænkt den overordnede arkitektur til en webapplikation, der kunne løse dette, men havde ikke en teknisk ressource til at udvikle den.

Teknisk sparringspartner

Ved at samarbejde med IT Minds har Geodatastyrelsen haft en teknisk sparringspartner, der hurtigt og let har kunnet udvikle en konkret løsning baseret på informationer og en overordnet beskrivelse fra Geodatastyrelsen.
Løsningen blev en webapplikation, hvor repræsentanter fra de forskellige offentlige organer kan logge ind og tilføje de data, der er relevante fra deres organisation. Applikationen beriger et XML-træk med denne information og notificerer personen med ansvaret for rapporteringen hos Geodatastyrelsen, hver gang en ny repræsentant indsender sine data. Det er således muligt for brugerne at indberette data ved hjælp af en brugergrænseflade uden at skulle have kendskab til XML. Løsningen blev opbygget som en .NET MVC4 applikation, som IT Minds stod for at installere på en eksisterende IIS-server hos Geodatastyrelsen.

 

Teknologi
C#, .NET MVC4, XML, IIS-server
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Digitalisering