GenoSkan A/S ønskede en brugervenlig database til håndtering af DNA data fra deres forskellige samples. Tidligere blev disse data håndteret i excel-ark, men grundet voksende datamængde blev processen tidskrævende og søgningen efter specifikke samples yderst omfattende.
Baggrunden

GenoSkan A/S er et DNA analyselaboratorium, der udbyder en række genetiske undersøgelser. Laboratoriet benytter de nyeste teknologier til bestemmelse af DNA genotyper hos mennesker, dyr og planter. GenoSkan A/S er specialiseret i SNA genotypning af husdyr.

GenoSkan A/S ønskede en brugervenlig database til håndtering af DNA data fra deres forskellige samples. Tidligere blev disse data håndteret i excel-ark, men grundet voksende datamængde blev processen tidskrævende og søgningen efter specifikke samples yderst omfattende.

Udfordringer

IT Minds blev bedt om at udvikle en ny løsning for GenoSkan A/S, som skulle automatisere en stor mængde manuelt arbejde. Forhåbningen var hos GenoSkan A/S, at virksomhedens avancerede robot, der foretager gen-analyser, kunne sammenkobles med en database, således at registrering af data kunne automatiseres og virksomheden derved kunne spare overflødige ressourcer.

Løsningen

Løsningen til GenoSkan A/S blev udviklingen og implementeringen af en windows-applikation udarbejdet i C#, som kører op mod en MS Access database. Access databasen blev valgt fremfor en SQL løsning, da datamængden og antallet af brugere var relativt beskedent, og for samtidig at undgå at skulle hoste en SQL server, hvilket man ikke havde i forvejen. Applikationen indlæser data direkte fra GenoSkan A/S’s robot og gør det indekseret og derved søgbart for GenoSkans medarbejdere, således at de nemt kan finde den specifikke sample, de har brug for.

Desuden kan GenoSkan A/S, ved hjælp af den udarbejdede applikation, vælge hvilke(n) sample(s), man ønsker, at robotten skal analysere, hvorefter applikationen automatisk genererer input til robotten, om hvilken enhed den skal udvælge.

Løsningen er et yderst fornuftigt og effektivt alternativ for GenoSkan A/S, der sparer adskillige ressourcer på tidligere manuelt arbejde.

 

Teknologi
C#, MS Access Database
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Forretningsapplikation