IT Minds repræsenterede en unik kompetence i forhold til hurtigt og fleksibelt at kunne gå ind og støtte med en konsulentindsats på et område, hvor vi selv havde kompetencen, men ikke havde mulighed for at prioritere opgaven internt. I et konkurrencepræget marked ser vi, via deres forretningsmodel, IT Minds som en slags neutral partner, som vi kan involvere i opgaver, der vedrører effektivisering af vores egne interne forretningsgange på en måde, vi ikke ønsker at involvere konkurrerende virksomheder på. Udover en brugbar løsning gav vores samarbejde med IT Minds os også et indblik i, hvad vi kan forvente i forhold til de kommende generationers konsulentkompetencer og uddannelsesniveau.

Ronny Schandorph, HR Chef, Formpipe
 

Grundet anden disponering af interne relevante kompetencer ønskede Formpipe assistance til udvidelsen af deres eksisterende Microsoft SharePoint brugerklubsite, som på en mere håndterbar måde kunne behandle løbende opdateringer og ændringer. Udvidelsen skulle muliggøre, at FormPipes kunder selv kunne registrere og opdatere egne informationer – gavnligt for kunderne såvel som Formpipe.

Baggrund

Formpipe leverer konfigurérbare, modulbaserede IT-løsninger til den offentlige sektor i Danmark, herunder 45 kommuner og regioner samt 20 ministerier og styrelser. Formpipe har tre overordnede fronter, som deres arbejde udføres på baggrund af: nytænkning, effektivisering og forebyggelse.

Tidligere udsendte Formpipe halvårligt surveys til deres kundegrupper med henblik på dataindsamling og efterfølgende opdatering af kundeinformationer. En manuel og yderst tidskrævende proces. Formpipe ønskede derfor en udvidelse af deres eksisterende Microsoft SharePoint brugerklubsite, som på en mere håndterbar måde kunne behandle løbende opdateringer og ændringer. Udvidelsen skulle muliggøre, at Formpipes kunder selv kunne registrere og opdatere egne informationer – gavnligt for kunderne såvel som Formpipe. Grundet stor intern arbejdsbyrde havde Formpipe et behov for assistance til udarbejdelsen af SharePoint brugerklubsitet, hvorfor IT Minds blev kontaktet.

Udfordringer

Udvidelsen af den eksisterende Microsoft SharePoint krævede et hurtig, brugervenligt og imødekommende system, som alle kunder ville kunne forstå at håndtere, således at implementeringen kunne iværksættes, og opdateringerne finde sted i praksis.

Det var altafgørende for Formpipe, at løsningen ville sikre værdier, der er sorterbare i listevisning, således at databehandlingen vil blive lettere og følgelig spare ressourcer i virksomheden.

Herforuden var det vigtigt, at Formpipes supportcenter kontinuerlig ville blive informeret om opdateringer af kundeprofiler, så supportcenteret til alle tider besad forudsætningen for at levere den bedst mulige service overfor virksomhedens kunder.

Løsningen

På en hurtig og effektiv måde har IT Minds udvidet Formpipes eksisterende Microsoft SharePoint Brugerklub site med en SharePoint liste, der på en brugervenlig måde imødekommer modifikationer i Formpipes kunders tredjeparts programmer.

Løsningen er udformet på en måde, så Formpipes kunder hurtigt og nemt kan opdatere og vedligeholde informationer gennem få klik i udarbejdede checkbokse/dropsdowns. Kun få indtastningsfelter er til stede, hvilket sikrer, at en entydig og sorterbar listevisning er mulig for Formpipe. Dette gør databehandling mere tilgængelig for Formpipe, hvorfor kostbar tid spares i virksomheden.

Endvidere fordrer løsningens udformning, at Formpipes supportcenter altid er opdateret med den nyeste viden omkring virksomhedens kunder gennem et tilknyttet workflow, der automatisk sender mails om ændringer foretaget af kunderne.

Løsningen er baseret på Microsoft SharePoint Portal Server teknologi.

Teknologi
SharePoint
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Sourcing