IT Minds har hurtigt og effektivt hjulpet med udarbejdelsen af et kampagnesite til en kampagne, vi har lavet for en af vores kunder. Under hele samarbejdet har IT Minds været meget kompetente og fleksible.

Dan Aakerhjelm Jensen,
Digital Producer
Envision
 

Frontend og backend udvikling af webapplikation

Envision er et aarhusiansk videns- og reklamebureau, som IT Minds kontinuerligt samarbejder med. 

Et behov for hurtig og fleksibel assistance

I forbindelse med en kampagne for en af Envisions kunder, en større supermarkedskæde, havde Envision brug for assistance til udviklingen af en webapplikation, som skulle fungere som platform til en afstemning blandt supermarkedskædens fire udvalgte øl. Envision leverede konceptet og designguidelines, mens IT Minds stod for den fulde udviklingen af webapplikationen. 

Webapplikation integreret med Facebook

Resultatet blev en responsiv webapplikation uafhængigt af kundens eksisterende website, som gjorde processen væsentligt mere fleksibel. Under kampagnens varighed blev webappliaktionen brugt til at deltagerne i ølafstemningen kunne afgive deres stemme. Webapplikationen blev integreret med Facebook for at deltageren kunne logge ind med deres facebookprofil, og bruge denne til at afgive deres stemme. Dette valg blev taget dels for at undgå afstemningssnyd, dels for at sikre at brugeren er over 18 år.

Brugerens oplevelse af afstemningen blev understøttet gennem micoranimationer, som visuelt illustrerede at stemmen var afgivet og samtidig blev den aktuelle afsteminingsstatus vist. IT Minds udviklede ligeledes en tilmeldingsformular integreret med kundens nyhedsbrev. 

Med afsæt i en agil leverancemodel blev der udviklet og implementeret en overskuelig og brugervenlig webapplikation. Fra aftalen blev indgået, gik der mindre end en måned, før applikationen var færdigudviklet og oppe og køre. Udviklingen af webapplikationen for Envision er et godt eksempel på den fleksibilitet, IT Minds’ projektleverancen kan tilføre din udviklingsafdeling.