IT Minds har udviklet et system, der digitaliserer processen omkring servicemeddelelser til borgere. Systemet kan benyttes af Borgerservice i kommunerne og gøre det nemmere at skabe opmærksomhed omkring pågældende emner hos borgerne.
 

Der ligger meget administrativt arbejde i at skulle sende specifikke og generelle informationer ud til borgerne fra borgerservice i de forskellige kommuner. Derfor så vi et stort potentiale i at designe et system, hvorfra medarbejderne hos borgerservice kan sende, håndtere og holde styr på SMS og mail til borgerne i kommunen.

Systemet er blevet bygget som en .NET MVC webapplikation med en SQL database bagved, der kan indlæse og administrere data så som mobilnumre og mailadresser fra CSV-filer. Derved kan applikationen benytte sig af informationer hentet fra eBoks, hvis borgeren er tilmeldt DigitalPost eller NemSMS.

Da systemet kan bruges i mange forskellige sammenhænge inden for offentlige myndigheder, har vi tilføjet muligheden for at oprette og tilpasse standardiserede tekster, således medarbejderen ikke skal skrive den samme tekst flere gange. Disse data bliver opbevaret i den bagvedliggende SQL-database.

Igennem AD interfacet er applikationen i stand til at skelne brugere fra hinanden, samt hvilke rettigheder den pågældende bruger har til at oprette, slette eller redigere i teksterne.

Teknologi
.NET MVC, SQL, C#
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Forretningsapplikation