“Den agile udvikling og brugen af user stories i projektet har ført til at vores samarbejde med IT Minds resulterede i den optimale udvikling af appen Demensven Match.”

Bjørn Hansen,
Senior IT-konsulent hos Alzheimerforeningen

 

 

 
 

 

Alzheimerforeningen startede for to år siden Demensven - et koncept som bakker op om mennesker med demens, og som udbreder viden og nedbryder tabuer. Alzheimerforeningen havde et ønske om at udvide konceptet med muligheden for at matche frivillige med pårørende til mennesker med demens, med henblik på at den frivillige aflaster den pårørende ved at være demensven til mennesker med demens. På baggrund af dette ønske opstod samarbejdet med IT Minds.

Et ønske om en digital understøttelse af relationen mellem den frivillige og den demensramte

IT Minds har været ansvarlige for den samlede udvikling af applikationen, hvis formål er at matche frivillige med pårørende til mennesker med demens. Med appen er det muligt for frivillige at oprette en profil, som kan matches med den pårørendes profil. For at sikre en vis grundviden om demens, skal brugeren se forskellige introduktionsvideoer i appen, inden der oprettes en profil.

Efter oprettelse af en profil er det muligt for brugeren at finde frivillige eller pårørende gennem et overblik over profiler inden for en given geografisk placering, som brugeren har valgt. Sker der et match mellem en frivillig og en pårørende, har disse mulighed for at tage kontakt til hinanden gennem appens chatfunktion. Senere kan denne funktion også bruges som en dagbog, hvor beskeder kan gemmes, samt hvor den frivillige kan uploade billeder op af det, som vedkommende har oplevet sammen med den demensramte.

Brug af user stories og en agil leverancemodel

IT Minds har assisteret Alzheimerforeningen i alle faser af projektet, fra idéudviklingen, til specificering af konceptet gennem user stories, til softwareudviklingen og testningen samt overleveringen. Hele samarbejdet igennem har projektlederen og udviklerne hos IT Minds brugt user stories til at skabe et fælles sprog for samarbejdet, for derved nemmere og mere præcist at kunne arbejde med Alzheimerforeningen ønsker til appens funktionaliteter og den samlede brugeroplevelse. De forskellige user stories blev udviklet gennem workshops, hvor IT Minds’ projektleder faciliterede en fælles forståelse for projektets rammer. Ligeledes blev der hver 14. dag afholdt statusmøder med Alzheimerforeningen, for at sikre et tæt samarbejde.

IT Minds’ udviklere har løbende kunne supplere Alzheimerforeningens ønsker med nye input og idéer til den optimale løsning, med afsæt i deres kompetencer og kendskab til nye og relevante teknologier.

Gennemgående for samarbejdet har været en agil udviklingsmodel, hvor IT Minds har kunnet tage højde for Alzheimerforeningens løbende ønsker og den feedback der er kommet fra forskellige brugertests. Samarbejdet har ligeledes medvirket til at IT Minds er blevet udvalgt som udviklingspartner på andre projekter hos Alzheimerforeningen.

For yderligere info om Demensven Match, se her.

Teknologi
.NET core Angular 2 Azure MSSQL IOS (Swift) Android #C Typescript HTML CSS Bootstrap
Kontaktperson
Søren Hald-Jensen (shj@it-minds.dk)
Case type
Mobility