Vi havde brug for hjælp til at idégenerere på en helt ny måde, så vi kunne få det maksimale ud af vores idéer og derfor var IT Minds det perfekte match. De var professionelle, kom med nye inputs og viden, som var meget givende for den videre idé- og konceptudvikling. Deres unge konsulenter er et friskt pust at arbejde sammen med og deres viden og kompetencer gjorde, at vi ikke vil tøve med at benytte os af dem igen, hvis lignende behov skulle opstå.

Karina Topp, Souschef, Aarhus Vand
 

I december blev der, i samarbejde med IT Minds, afholdt workshop hos Aarhus Vand, hvor der var fokus på at give feedback på deres eksisterende design.

Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og ni renseanlæg. De har en decentral IT afdeling, hvilket vil sige at der ikke er en konkret fysisk afdeling, men at udvikling og andre IT-relaterede arbejdsopgaver, foregår spredt over Aarhus.

Behov for nytænkning

Udfordringen opstod, da ældre systemer skulle udskiftes og dette gav derfor mulighed for at designe en ny GIS platform, der skal understøtte eller erstatte de gamle services og samtidigt leve op til brugernes behov til systemet. Aarhus Vand har cirka 50 forskellige services i form af web applikationer og databaser. Derfor blev en workshop stablet på benene, så Aarhus Vand og IT Minds’ eksperter i fællesskab kunne bringe et nuanceret billede af problemstillingen på banen. IT Minds kunne med workshoppen sparke diskussionerne i gang og bidrage med ideer og struktur til at styre projekterne i den rigtige retning. Aarhus Vand havde en masse værdifuld viden og ideer til platformen, som i samspil med IT Minds’ tekniske erfaring om User Interfacet kunne omsættes til en masse spændende nye prototyper på koncepter og designforslag.

Konstruktiv idégenerering

IT Minds afholdt workshoppen, hvor fokus var på at udfordre Aarhus Vand på deres software og have en åben dialog mellem brugerne og udviklerne af platformen. Til workshoppen var der ca. 15 deltagere, hvoraf 5 var fra IT Minds og de resterende var fra Aarhus Vand. I grupperne blev der samarbejdet om at identificere behov, idégenerere og give feedback på det eksisterende design. IT Minds fungerede som kritiske eksperter og gav input til Aarhus Vands medarbejdere så de kunne arbejde med idéerne og komme frem til konkrete prototyper. Deltagerne blev udfordret og hjulpet ved at IT Minds’ deltagere stillede spørgsmålstegn ved idéerne, var initiativtagere og holdt humøret oppe.

 

Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Sourcing