Samarbejdet med IT Minds er det helt rigtige valg. Med konsulenterne fra IT Minds har vi fået fleksibel samarbejdsplatform, der betyder, at vi afslutter flere opgaver. Konsulenterne har desuden udvist stor fleksibilitet og professionalitet og indgik hurtigt som en naturlig del af vores team. Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet og de muligheder for sparring og vidensdeling, som det fører med sig.

                                                                                                                                                                           Mads Thomsen, WebGIS udvikler, Plan og Projekt, Aarhus Vand
Et travlt kommunalt aktieselskab

Aarhus Vand er et kommunalt aktieselskab med 225 medarbejdere. Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer årligt over 15 millioner m3 drikkevand og renser over 30 millioner m3 spildevand. Et funktionelt ledningsnet er derfor afgørende for Aarhus Vands forretning. At sikre dette er imidlertid en stor opgave for aktieselskabets blot to WebGIS udviklere.

Integrationsproblemer

Aarhus Vand havde flere gange forsøgt at nå de mange opgaver ved at købe standard produkter og applikationer, som de ikke selv var med til at udvikle. Det viste sig dog, at det medførte en række problemer med hensyn til at indpasse disse i den eksisterende arkitektur.

For at undgå lignende situationer havde Aarhus Vand brug for ekstra hænder i form af en konsulent, der kunne indgå i teamet med kort varsel. Derudover var det nødvendigt at gå udenom en traditionel rekrutteringsprocess med alt, hvad det indebærer.

Øget effektivitet

Aarhus Vand kontaktede IT Minds, der specialiserer sig i at ansætte udviklere, der fortsat er under uddannelse. Disse medarbejdere sidder onsite ved virksomheder, der har brug for ekstra hænder i deres udviklingsteams. Her blev man i fællesskab enige om, at den optimale løsning var at bruge IT Minds’ konsulenter til at sidde sammen med udviklerne i Aarhus Vand og udvikle direkte op mod deres systemer. Dette gav dem en fleksibilitet, som gav dem mulighed for at anvende ekstra ressourcer periodevis efter behov og travlhed.  IT Minds’ konsulenter har i deres tid ved Aarhus Vand anvendt deres viden indenfor Visual Studio 2012, SQL Developer, ASP.NET Web Forms samt JavaScript. Herudover blev frameworket Ext.JS, OpenLayers og Telerik UI for ASP.NET anvendt.

Med denne løsning fik Aarhus Vand en fleksibel løsning på deres ressourcemangel samt en forkortet rekrutteringsprocess, bedre muligheder for sparring og løst flere opgaver.

Teknologi
SQL Developer, ASP.NET Web Forms, JavaScript, Ext.JS, OpenLayers, Telerik UI for ASP.NET
Kontaktperson
Jonas Vognsen (jonas@it-minds.dk)
Case type
Sourcing